Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

22:32
5424 5171 500
Reposted fromshavedpussy shavedpussy viaACup ACup
22:28
0664 731a 500

browni:

39k followers

Reposted fromshavedpussy shavedpussy viaACup ACup

May 21 2017

grigorijo
00:04
Play fullscreen
Foot surgery

May 20 2017

grigorijo
05:48
5589 5168
Reposted fromTankistD TankistD viapagan pagan
grigorijo
05:41
2229 cd22 500
grigorijo
05:38
1505 b8f7
grigorijo
05:17
3366 9ce8 500
Reposted fromerotyzm erotyzm viafeet-fetish feet-fetish
grigorijo
05:10
5125 439d 500
Reposted fromerotyzm erotyzm viafeet-fetish feet-fetish
01:08
6322 9f02
Reposted fromtayfun tayfun viaACup ACup

May 17 2017

grigorijo
23:26
23:21
23:17
5612 5417
Reposted frombestero bestero viaACup ACup

April 03 2017

grigorijo
10:09
0709 7141
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafeet-fetish feet-fetish
10:02
6762 edfb
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaACup ACup
10:02
5512 7246 500
Reposted fromshavedpussy shavedpussy viaACup ACup

March 01 2017

grigorijo
22:18
0385 ddb9
Reposted fromerotyzm erotyzm viaACup ACup
grigorijo
22:11
2568 b9e8
Reposted fromerotyzm erotyzm viafeet-fetish feet-fetish

June 06 2015

grigorijo
23:15
może ktoś mi wyjaśni co do cholery co dziwnego jest w tym że nie zjadam zwierząt ? 

grigorijo
20:05
pewnej nocy pewien młodzieniec nie mógł zasnąć i nagle usłyszał z lodówki ... przeraźliwe wycie szybko wziął narzędzia i uciekł z domu biegł przez miasto i wbiegł do sklepu z gazetami po czym zamknął się tam. poniżej jego opowieść <obudziłem się w sklepie z gazetami ogromnymi jak nie wiem co i było w każdej napisane "wilk wyskoczył z lodówki" w kolejnej "stado wilków wyskoczyło z ogromnej lodówki i zagryzło 5 osób" ale była nadzieja bo w jednej pisało "oto pan Heinrich który zabił mieczem stado wilków ratując wielu mieszkańców z kawałka terenu gdzie był" na zdjęciu był facet z mieczem i w zbroi a jego twarz zasłaniał hełm. byłem głodny i spragniony to też z kijem od szczotki wyszedłem na zewnątrz i znalazłem się w sytuacji przerażenia bo 2 wilki zaczęły biec aby mnie pożreć i wtedy chłopak w wieku najprawdopodobniej podobnym do mojego z mieczem je zabił. spytałem-jakie twoje imię odpowiedział-nazywam się Hansel. spytałem-gdzie jest bezpiecznie ? odpowiedział-mam kryjówkę niedaleko wsiadaj na kamesiolusa. po czym obaj wsiedliśmy na nie. były to jakby wiełbłądy ale z kolcami jadowymi na kończynach. a następnie ruszyliśmy do jego kryjówki. w nocy słyszeliśmy znów wycie wilków
Tags: dziwne wilki

June 03 2015

grigorijo
23:53
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viaxempx xempx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl